Leczenie kanałowe


Dynamiczny rozwój stomatologii, zmierzający w kierunku jak największej oszczędności tkanek zęba, a także wzrastająca świadomość pacjentów, którzy skłaniają się bardziej do zachowania własnych zębów, niż usuwania ich i zastępowania uzupełnieniami protetycznymi sprawia, że endodoncja  zajmująca się leczeniem kanałowym stanowi bardzo ważną część codziennej praktyki dentystycznej. Większość osób zgłaszających się do gabinetu z bólem zęba, wymaga właśnie leczenia kanałowego. Niegdyś bardzo zniszczony, bolący ząb najczęściej usuwano, dziś szanse na jego uratowanie stale wzrastają.

Leczenie kanałowe polega na dokładnym usunięciu i oczyszczeniu kanałów korzeniowych z zapalnie zmienionej, martwej lub zgorzelinowej miazgi (potocznie zwanej „nerwem”), a następnie szczelnym ich wypełnieniu materiałem biokompatybilnym. Nasz gabinet dla zapewnienia jak największej precyzji leczenia kanałowego został wyposażony w nowoczesny mikroskop Leica ,aparat RTG oraz radiowizjografię firmy Kodac,  Endometr – Propex II (precyzyjne urządzenie do określania długości roboczej narzędzi podczas leczenia endodontycznego) oraz specjalistyczny mikrosilnik endodontyczny Silver firmy VDW oraz kamerę wewnątrzustną. Stosujemy u nas narzędzia kanałowe renomowanej firmy VDW oraz Maillefer-DENTSPLY.

Światowe standardy w diagnozie chorób zębów i jamy ustnej wymagają zastosowania precyzyjnego urządzenia jakim jest mikroskop operacyjny. Dzięki temu urządzeniu lekarz stomatolog w naszym gabinecie ma możliwość obejrzenia każdego zęba nie tylko od zewnątrz ale i od wewnątrz nawet w 40 krotnym powiększeniu. Przy tak dużym powiększeniu wprawny i doświadczony lekarz jest w stanie wychwycić i zdiagnozować nawet najmniejsze uszkodzenie zęba oraz jego rodzaj.
 


 

Mikroskop a precyzja leczenia

W leczeniu endodontycznym mikroskop zabiegowy jest nieocenionym urządzeniem. Widzenie w powiększeniu jakie zapewnia mikroskop, umożliwia lekarzowi bardzo precyzyjną pracę w niewielkim polu zabiegowym np.: o wielkości 1mm². Pozwala to w zakresie leczenia kanałowego m. in.na:

  •  odnalezienie i leczenie głównych oraz dodatkowych kanałów korzeniowych zęba wraz z ich rozgałęzieniami, które w   tradycyjnym leczeniu często są niewidoczne dla lekarza.
  •  Usunięcie z kanału złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych, wkładów koronowo-korzeniowych, twardych cementów wypełniających kanał.
  •  Udrożnienie bardzo wąskich lub wręcz całkowicie zobliterowanych (zamkniętych) kanałów korzeniowych
  •  Wykonanie skutecznego leczenia w przypadkach o bardzo skomplikowanej i rzadko występującej anatomii systemu kanałów korzeniowych

 


 

Leczenie czy usunięcie zęba

Zapewne wiele osób stanęło w życiu przed dylematem wyboru pomiędzy próbą ratowania zęba z zapaloną miazgą a nawet ratowaniem jego korzenia poprzez leczenie endodontyczne a podjęciem decyzji ostatecznej o ekstrakcji chorego zęba. Jak wiadomo specjalistyczne leczenie endodontyczne zęba niesie za sobą znaczne koszty w porównaniu do kosztu ekstrakcji tego zęba. Musimy jednak pamiętać, że lukę po ekstrakcji zęba musimy uzupełnić protetycznie  a z tym wiążą się koszty, które znacząco mogą przewyższyć koszt leczenia endodontycznego. Zaniechanie tego może doprowadzić do „wysuwania” się zębów przeciwstawnych, przesuwanie i obracanie się zębów sąsiadujących i zaniku kości, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty kolejnych zębów. W świetle kosztów i grożących powikłań po pochopnie podjętej decyzji o usunięciu zęba możliwość ratowania chorego zęba jaką nam daje nowoczesna endodoncja jest wielkim postępem dzisiejszej stomatologii.

Obecnie wiele zębów „skazanych” na usunięcie da się wyleczyć. Pamiętajmy jednocześnie, że leczenie endodontyczne  jak każde inne leczenie wymagające ingerencji w żywy organizm obarczone jest ryzykiem niepowodzenia. Dysponując nawet tak specjalistycznym sprzętem jak mikroskop, endometr, nowoczene narzędzia kanałowe, mikrosilniki endodontyczne oraz stosując najnowszej generacji biokompatybilne materiały wypełnieniowe, nie jesteśmy w stanie w 100% wyeliminować ryzyka niepowodzenia.

Jednowizytowe leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe wykonuje się przy nieodwracalnych stanach zapalnych miazgi zęba. Podczas wizyty lekarz udrożnia, opracowuje kanały korzeniowe i wypełnia je odpowiednim materiałem. W Ten-dent  Stomatologia do leczenia stosuje się bardzo precyzyjne narzędzia oraz mikroskop endodontyczny. Po leczeniu kanałowym należy odbudować ząb specjalnym wypełnieniem (wzmacnianym włóknem szklanym) lub założyć koronę protetyczną.

Dwuwizytowe leczenie kanałowe

Ze względu na różnorodność budowy anatomicznej kanałów korzenia oraz występowanie zmian okołowierzchołkowych, leczenie kanałowe jest czasem przeprowadzane podczas dwóch wizyt. Na pierwszej wizycie lekarz udrożnia
i opracowuje kanały, a wypełnia je podczas drugiej wizyty. Przerwa między wizytami wymagana jest ze względu na działanie terapeutyczne wkładki leczniczej. Metoda ta często stosowana jest przy powtórnym leczeniu kanałowym oraz w przypadku zakażonych zębów (ropnych).